Hipokrato dietos ir sveikatos taisyklių turėtų laikytis visi

Visi naujieji gydytojai šiandien vis dar įsipareigoja nedaryti žalos, o tai gali būti garsiausias Hipokrato palikimas. Tačiau didžioji senovės graikų gydytojų išmintis taikoma visiems, ne tik turintiems medicinos laipsnius.

All new doctors today still pledge to do no harm, which may be Hippocrates’ most famous legacy. But much of the ancient Greek physician’s wisdom applies to everyone—not just those who have medical degrees. Hippocrates was a visionary who figured out the most important ways we can stay healthy, all of which have been proved by modern science