Paslapčių seserys

Seserų, vedusių iki Turpin bylos arešto, istorija

Paslapčių seserys

Buvo parašyta Kristų sekančios mergaitės gyvenimo istorija. Ji buvo išsiųsta leidėjui likus vos savaitei iki siaubingo įvykio 2018 m. Sausio 15 d. Jos istorija apie išgyvenamą prievartą, tvirtą savo tikėjimo laikymąsi, buvimą nugalėtoja, dabar buvo amžinai pakeista. Jos vyresnioji sesuo Louise Turpin buvo areštuota dėl vaikų išnaudojimo, įskaitant apkabinimą, badavimą ir jos pačios vaikų kankinimą. Pasaulį sukrėtęs atvejis atnešė slopinamų prisiminimų srautą Elizabeth Flores, Louise Turpin seseriai. Jos istorijoje dabar reikėjo perteikti paslapčių, kurios pradėjo pasirodyti. Seserystės paslaptys. Seniai palaidotos paslaptys, kurios nebegalėjo likti palaidotos.

1 / du